Korisnički alati

Site alati


predgovor
predgovor.txt · Zadnja izmjena: 2015/10/27 10:21 od kulin | Approved

PREDGOVOR

Objavljivanjem svog trećeg izvještaja o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu je uspio održati uspostavljenju dinamiku trogodišnjeg izdavanja izvještaja.

Podršku za izradu ovogodišnjeg izvještaja koju smo dobili od Fondacije Heinrich Böll strateški smo usmjerili u reviziju izvještaja koja smo objavili u periodu od 2008. do 2014. godine.

Izvještaj nudi pregled stanja ljudskih prava u dvije ključne oblasti: (1) građanska i politička prava, te (2) ekonomska i socijalna prava. Veoma je značajno da su ove dvije oblasti po prvi put objedinjene u našem izvještavanju o stanju ljudskih prava. Analizirane su ključne promjene koje su se desile u ovim oblastima, kako kroz odgovarajuće dopune i izmjene domaćeg zakonskog okvira, tako i zahvaljujući domaćoj i međunarodnoj sudskoj praksi koja se sve češće poziva na međunarodne standarde ljudskih prava na čije poštivanje se Bosna i Hercegovina obavezala u proteklom periodu.

Sadržaj izvještaja će putem naše web platforme „Opservatorij ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“ (dostupna na https://opservatorij.wordpress.com/) biti predmet stalnih izmjena i dopuna koje će predlagati i obrađivati naši saradnici i saradnice, koji su sa nama od samog osnivanja Centra za ljudska prava. Uvjereni smo da samo ovakav kolaborativni napor usmjeren na izvještavanje o ljudskim pravima može doprinijeti daljem razvoju našeg nacionalnog sistema zaštite i promocije ljudskih prava.

Još jednom napominjemo da izdanje Izvještaja za 2014. godinu ne bi bilo moguće bez finansijske podrške Fondacije Heinrich Böll koja je omogućila angažman autorskog, saradničkog i tehničkog tima koji su zajedničkim naporom pripremili elektronsku publikaciju. Naša zahvalnost ide i širokoj mreži saradnika i saradnica Centra, čija pomoć i podrška su ključni preduslovi za rad i razvoj naših programa i projekata.

Hvala na saradnji

Tim Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu

predgovor.txt · Zadnja izmjena: 2015/10/27 10:21 od kulin